Mappe 3 – brev fra 11/5-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030004


Om innholdet

Avsender: «The Office of the Colonial Secretaty»

I brevet får selskapet tillatelse til å oppføre en landstasjon med et fabrikkanlegg som har kapasitet til en fullstendig opparbeidelse av hvalen. Guvernøren vil utarbeide en avtale for leie av et landområde ved Deception Harbour. Det opplyses videre at de selskapene som har fått innvilget fangstlisens vil få nærmere beskjed om betingelsene når disse er godkjent av myndighetene i London.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deception og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.