Mappe 3 – brev 20/5-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030020


Om innholdet

Mottaker: «The Office of the Colonial Secretary»

Kopi av svar på henvendelse av 12.09 journalnr. 39/1909. I brevet diskuterer Bugge bruken av den tredje hvalbåten han har fått lisens for. Han ønsker å kunne benytte båten til fangstformål, ikke kun som slepebåt. Om han ikke kan få tillatelse til dette, ser han seg ikke i stand til å sende ned et ekstra skip. Det blir for kostbart hvis han kun kan benytte båten til å slepe hvalskrotter og for transport av ferskvann. Han avslutter brevet med at han har bestilt nytt utstyr til landstasjonen for å kunne transportere det til Deceptionøya i starten av neste sesong.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.