Mappe 3 – brev 17/7-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030022


Om innholdet

Mottake: «The Office of the Colonial Secretary»

I brevet refererer Bugge til brev av 13.5.1912 vedrørende spørsmålet om å bestille og transportere magistratens hus til Deceptionøya. Han beklager at det ikke er mulig å ta huset med skipene Ronald og Hektoria, da disse er fullastet med bygningsdeler til landstasjonen. Derimot har han fått tillatelse av Hr. Christensen i Sandefjord til å sende bygningsmaterialene med kokeriet Pisagua. Skipet forventes å ankomme Deceptionøya i januar, og AS Hektors folk vil sette opp huset så raskt som mulig. I mellomtiden er magistraten velkommen til bo om bord på det flytende kokeriet Hektoria som vil ligge oppankret ved stasjonen. Bugge opplyser videre at han er i kontakt med flere leverandører for å bygge boligen, og så snart han har mottatt byggekontrakten vil han oversende en plantegning av bygningen.

Han legger til at begge hans kokerier har trådløs telegraf, og han regner med at det er mulig å holde kontakten med «Anno Noevo og Sør-Shetlandsøyene – muligvis også med Port Stanley, som har en telegrafstasjon under bygging».

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.