Mappe 3 – brev 16/9-1911 side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030008


Om innholdet

Mottaker: «The governor of Falkland Island»

Bugge viser til tidligere korrespondanse med The Colonial Office, London. Brevet omhandler konsesjonen for å etablere en landstasjon på Deceptionøya for en årlig avgift på £250. Bugge forklarer i brevet at det er umulig å få klargjort alt utstyr til stasjonen for denne sesongen, men han regner med at alt kan være klargjort til neste års fangst, høsten 1912. Fordi fangstsesongen er så kort og virksomheten såpass risikofylt ønsker selskapet å kunne kombinere et flytende kokeri med en landstasjon. Finn Bugge viser videre til fordelen ved å kunne kombinere et flytende kokeri med et landbasert fabrikkanlegg. Han avslutter med at han er usikker på om han har oppfattet kravet i konsesjonsavtalen korrekt. Som han ser det, må rettigheter til antallet kokerier i konsesjonen ses uavhengig av antallet kokerier i fangstlisensen.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.