Mappe 3 – brev 14/5-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030018


Om innholdet

Avsender: «The Office of the Colonial Secretary»

«The Whaling Regulations 1912» i revidert form vedlagt. I punkt to blir det informert om at Port Forster, Deceptionøya og King Edwards Cove, Sør-Georgia vil være å regne som «Port of Entry» fra 1. oktober 1912.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.