Mappe 3 – brev 14/5-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030019


Om innholdet

Avsender: «The Office of the Colonial Secretary»

Punkt 1 og 2 er stort sett de samme som i forrige brev. I punkt 3 informerer man om at en magistrat og tolltjenestemann vil være stasjonert i Port Forster, slik at skip som ankommer havnen kan rapportere om sitt fangstresultat til lokal myndighet. Hvis et flytende kokeri skulle ankomme Deceptionøya før november, må kapteinen på kokeriet gå innom Port Standley og ta Magistraten med til Deceptionøya. Videre bør kapteinen være informert om at de skal fortøye skipene så nær land som mulig i Port Forster og at lisenspapirer alltid må være tilgjengelig på skipet.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.