Mappe 3 – brev 1/4-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030001


Om innholdet

Avsender: «The Office of the Colonial Secretary»

Brev vedlagt to fangstlisenser for henholdsvis havområdet omkring Sør-Orknøyene og for havområdet omkring Sør-Shetlandsøyene med Graham Land. Hver av fangstlisensene gjelder for et flytende kokeri og to hvalbåter. I tillegg får selskapet tillatelse til å benytte en tredje hvalbåt. Til sammen må det betales en avgift for dette på 400 pund.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deception og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.