Mappe 3 – brev 13/5-1912 side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030017Avsender: «The Office of the Colonial Secretary»

I brevet informerer Guvernøren, som representant for de britiske myndigheter at tilsynsmannen som lokal myndighetsperson må ha kontorfasiliteter på landstasjonen i fangstsesongen. Siden AS Hector planlegger å bygge en landstasjon på øya inneværende år, ser man det som en god løsning at selskapet samtidig kan ta ansvar for at det blir satt opp et hus til Magistraten. Bygningen skal inneholde tre rom; kontor, soverom og dagligstue. Bestilling kunne gjerne gå til Strømmen Trevarefabrik I Kristiania, som tidligere hadde forsynt Magistraten med byggevarer. De samlede utgiftene bør ikke overstige £300. Brevet avsluttes med at Magistraten også vil ha en reist en flaggstang på 30 feet.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.