Mappe 3 – brev 12/4-1912 side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030013


Om innholdet

Avsender: «The Office of the Colonial Secretary»

Svar på henvendelse fra kaptein Christensen som på vegne av AS Hektor har søkt om tillatelse til bruk av en ekstra hvalbåt. Med forbehold om godkjenning fra London innvilges dette under blant andre følgende betingelser: Det er kun tillatt for båtene å slepe hvalkadavre samt transportere ferskvann mellom landstasjonen eller det flytende kokeriet i Deception Harbour. Det foretas minimum 3 postleveranser / turer mellom Deceptionøya og Port Stanley pr. sesong. Selskapet mottar for hver «postgang» £50 fra de britiske myndigheter. Båtene får tillatelse til å gå ut for å gjøre geografiske undersøkelser og sanke informasjon om hvalenes bevegelse og «vaner».

Brevet avsluttes med ønsket om en tilbakemelding med en aksept av betingelsene.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.