Mappe 3 – brev 1/2-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030010


Om innholdet

Avsender: «The Office of the Colonial Secretary»

Følgebrev med to vedlegg, deriblant en kopi av «The Whaling Regulations 1912» som blant annet angir hvilke vilkår som er knyttet til en lisens. (Vedleggene er ikke i saksmappen.)

De øvrige tre punkter i brevet omhandler innstramninger i vilkårene, blant annet er det lagt til en eksportavgift på «3.d per tønne». Avslutningsvis ønsker Guvernøren å få tilsendt forslag til hvordan inntekter fra avgiften kan brukes til fordel for hvalfangstindustrien i området.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.