Mappe 3 – 23/10-1912 side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010030024


Om innholdet

Avsender: «The Office of the Colonial Secretary»

Brevet omhandler spørsmålet om magistratens tilstedeværelse på Deceptionøya. Se også punkt 8. i konsesjonsavtalen (mappe 1 /0003-0004) om fri transport av magistraten. Blant annet tar man opp spørsmålet om kravet om innbetalingen på £20,17 for magistratens opphold om bord på AS Hektors flytende kokeri Ronald fra 14.10.11 til 2.4.1912.

Avslutningsvis skriver man at en kopi av dette brevet vil bli overrakt kaptein Christensen om bord Hektoria når han ankommer Stanley på vei til Deceptionøya, og han vil da bli anmodet om å ta imot og innlosjere den nylig oppnevnte magistrat Mr. E.B. Binnie, alt dette i henhold til vilkårene i konsesjonsavtalen.

Kommentar: I følgebrevet fra kopibok sendt til Colonial Secretary den 2.12.12, opplyser Finn Bugge at det er skjedd en misforståelse, magistraten skal selvfølgelig ikke betale for transport og opphold, da dette inngår i avtalen.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0003

Mappen 0003 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg, kaptein Krogh Hansen på kokeriet SS Ronald og The Office of the Colonial Secretary på Falklandsøyene.

I denne mappen finnes både lisenser og dokumentasjon om betingelser som fulgte med lisensen og til leieavtalen (konsesjonen) for å anlegge landstasjon på Deceptionøya. I korrespondansen for 1911 og 1912 framgår det at N. Bugge får ansvar for å sette opp et bolighus for magistratens tilsynsmann. Tilsynsmannen skulle følge med fangstekspedisjonen på vei ned til Deceptionøya og skulle være der i hele sesongen for å påse at betingelsene blir fulgt opp.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.