Mappe 2 – brev juni 1912 side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020007


Om innholdet

Avsender: «The Under Secretary of State, Colonial Office»

Følgebrev for oversendelse av to eksemplarer av avtalen om leie av et landområde på Deceptionøya, Sør-Shetlandsøyene. Denne gjelder for en periode på 21 år gjeldende fra 1.10.1912.

I punkt nr. 2 avvises en søknad fra kaptein Christensen om tillatelse til å benytte en ekstra hvalbåt til å slepe (taue) hvaler, for i henhold til vedtektene i avtalen er det ikke mulig å benytte flere hvalbåter enn de som er nevnt i kontrakten.

I siste punkt i brevet får N. Bugge et tilbud om å frakte post mellom Sør-Shetlandsøyene og Falklandsøyene for 50 pund i året.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.