Mappe 2 – brev 9/7-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020011


Om innholdet

Mottaker: «The Under Secretary of State»

Her gir Finn Bugge flere opplysninger om utrustningen og kapasiteten til fabrikkanlegget; det består blant annet av 36 oljetanker, to tørkere og dampmaskiner. Han synes det er vanskelig å gi helt nøyaktige opplysninger før man kan vurdere situasjonen på nært hold. Fordi sesongen er såpass kort er det kun mulig å få anlagt en del av stasjonen dette året, resten vil først bli reist i begynnelsen av neste sesong. Avslutningsvis skriver han at han håper det ikke er rapportert om ytterligere vulkansk aktivitet på Deceptionøya.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.