Mappe 2 – brev 8/2-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020004


Om innholdet

Mottaker: «The Under Secretary of State»

Fangstsesongen har vart i godt tre måneder og Finn Bugge refererer til at han håper han kan få utlevert et gyldig lisensdokument når selskapets kaptein har rapportert til Guvernøren på vei hjem fra fangstfeltet. Han ser fram til å kunne begynne å bestille utstyr til landstasjonen.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.