Mappe 2 – brev 6/7-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020010


Om innholdet

Avsender: «The Under Secretary of State»

Her takker Colonial Office for mottak av underskrevet leieavtale og viser i punkt 2. til beløpet på 250 pund som skal betales til The Crown Agents, Whitehall Gardens i London. Avslutningsvis etterspørres nærmere opplysninger om hvilken teknisk utrustning landstasjonen skal ha.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.