Mappe 2 – brev 6/12-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020002


Om innholdet

Avsender: «The Under Secretary of State»

Brevet henviser til tidligere korrespondanse vedrørende konsesjon. Det informeres om at Guvernøren på Falklandsøyene har gitt beskjed om at fabrikkanleggets samlede kapasitet skal kunne håndtere ikke mindre enn fem blåhvalenheter. Dessuten ønsker Guvernøren å få oversendt en planskisse over landstasjonen.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.