Mappe 2 – brev 27/6-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020009


Om innholdet

Mottaker: «The Under Secretary of State»

Bugge takker for opplysninger om mulig jordskjelv på Deceptionøya. Selskapets kaptein Christensen som har vært på Deceptionøya fra 18. november til 28.mars har ikke observert noen uregelmessigheter, og han har heller ikke fått slike opplysninger fra andre hvalfangere. Bugge avslutter brevet med at han holder på å legge siste hånd på planlegging av landstasjonen og understreker at det vil få katastrofale konsekvenser om innseilingen til øya blir sperret.

 

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.