Mappe 2 – brev 24/10-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020014


Om innholdet

Mottaker: «The Under Secretary of State»

Finn Bugge ber om tillatelse til å få overføre den ene av sine to fangstlisenser til Normanna Whaling Co., Sandefjord (kun for en sesong). Bugge argumenterer med at det flytende kokeriet Ronald denne sesongen må være i nærheten av landstasjonen som er under oppføring, og kan følgelig ikke være ute på fangstfeltet.

Kommentar: I kopibok (B0002) til firmaet N. Bugge finner vi brevet som Finn Bugge sendte AS Normannas disponent H. Virik i Sandefjord. Her tilbyr han «leie av AS Hektors lisens på Syd-Orkney» for en sesong under forbehold av Colonial Offices godkjenning. Prisen var satt til 18 000 kr. Skulle fangsten vise seg å bli mindre enn 25 hval – på grunn av «ishindringer» på feltet, ville beløpet ble redusert med 8 000 kr.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.