Mappe 2 – Brev 21/9-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020001


Om innholdet

Avsender: «The Under Secretary of State»

I brevet får selskapet tillatelse til å benytte flytende kokeri i tillegg til landstasjon, samtidig skulle lokale myndigheter kunne kontrollere at kapasiteten er god nok til å kunne håndtere restavfall etter fangsten. Avtaleperioden gjaldt fram til 12. oktober 1912.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office i London.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.