Mappe 2 – brev 21/10-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020013


Om innholdet

Mottaker: «The Under Secretary of State»

Finn Bugge beklager manglende datering av kontrakten, og opplyser at han underskrev avtalen den 4.7.1912. Han førte ikke datoen inn i dokumentet da han antok at dette skulle dateres av myndighetene på Falklandsøyene. Bugge opplyser videre at han har sendt kontrakten med kapteinen, som antakelig vil ankomme Falklandsøyene først i november måned. Teksten som er understreket i brevet, er en presisering av at Finn Bugge kan signere på vegne av AS Hektor i henhold til norsk lov.

Kommentar: Firmaet N. Bugge ved Finn Bugge var både disponent og medeier av AS Hektor. Samme år går Finn Bugges betrodde medarbeider H. Krogh-Hansen inn i firmaet som medeier. Krogh-Hansens underskrift er derfor også på brevet.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.