Mappe 2 – brev 20/6-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020008


Om innholdet

Avsender: «The Under Secretary of State»

The Colonial Office informerer om at det har vært rapportert om flere tilfeller av seismiske forstyrrelser på Deceptionøya, siden innseilingen til øya er spesiell trang [den er kun 25 meter bred med høye fjell på hver side] og derfor en risiko for at den ville kunne bli blokkert etter et jordskjelv. Man ønsker å få informasjon om Finn Bugge har fått kjennskap til vulkansk aktivitet i området.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.