Mappe 2 – brev 16/12-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020003


Om innholdet

Mottaker: «The Under Secretary of State»

I brevet forklarer Finn Bugge at han dessverre ikke har noen plantegning over landstasjonen. Han har instruert selskapets kaptein om at han skal velge en passende plassering for en landstasjon når han ankommer Deceptionøya. Kapteinen vil også gå innom Falklandsøyene og informere Guvernøren nærmere om dette på hjemveien i slutten av april året etter.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.