Mappe 2 – brev 14/10-1912


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010020012


Om innholdet

Avsender: «The Under Secretary of State»

Colonial Office opplyser at F. Bugge ikke har datert den signerte leieavtalen. I tillegg vil man vite om Finn Bugges signatur på vegne av AS Hektor er gyldig i henhold til norsk lov.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0002

Mappen 0002 inneholder korrespondanse mellom disponent Niels Bugge i Tønsberg og The Under Secretary of State, Colonial Office.

I denne mappen finnes ut- og inngående korrespondanse som spesifiserer innholdet i avtalen. De britiske myndigheter etterlyser stadig supplerende opplysninger om arbeidsforhold, fangstresultat og planer for kommende sesong. Det refereres også til at dokumentasjon vedrørende økonomiske disponeringer videresendes til The Crown Agents. I tillegg advares det om den vulkanske aktivitet på øya i 1912, som kunne føre til at innløpet til havnen blir sperret.

Korrespondansen fra 1911 og 1912 er digitalisert her.