Mappe 1 – telegram 28/8-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010013


Om innholdet

Avsender: «The Crown Agent for the Colonies»

The Crown Agents skriver at det er anledning til å benytte flytende kokeri, i den grad selskapet kan oppfylle kravet om å opparbeide oppgitte mengde av hvalskrotter, det vil si ikke mindre enn 5 blåhvalenheter per dag.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.