Mappe 1 – telegram 22/8-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010011


Om innholdet

Mottaker: «The Crown Agent for the Colonies»

Telegram sendt av Finn Bugge den 22.8.1911 hvor han godtar vilkårene i anbudet – og trekker tilbake sine endringsforslag. Han presiserer at han må kunne benytte to hvalbåter og et flytende kokeri i kombinasjon med en landstasjon. Til sammen skal kapasiteten imidlertid være stor nok til å kunne utnytte foreskrevet mengde av hvalskrotter. Det siste var et viktig punkt for britiske myndigheter, de ville ha en løsning på «miljøproblemet» med de enorme mengder med hvalskjeletter og annet restavfall som lå igjen etter endt fangstsesong.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.