Mappe 1 – telegram 18/8-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010010


Om innholdet

Avsender:  «The Crown Agent for the Colonies»

The Crown Agent aksepterer Bugges anbud på betingelse av at han trekker tilbake de fire forslag til endringer han har nevnt i forrige brev.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.