Mappe 1 – notat (udatert)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010006


Om innholdet

Håndskrevet notat sannsynligvis skrevet av Finn Bugge (lå heftet ved kopien av søknaden), skrevet på baksiden av brevlogoen til firmaet N. Bugge,

Av notatet framgår det at Finn Bugge var klar over risikoen ved å anlegge en landstasjon i et vulkansk område. Derfor anså han det som en fordel å kunne legge halvparten av produksjonen på land og resten om bord på et fabrikkskip. Slik ville han kunne ha det flytende kokeriet «å falle tilbake på» om noe skulle skje med landstasjonen. Deceptionøya ble ofte rammet av jordskjelv, men det er først i 1923 man har offisielle rapporter om vulkansk aktivitet. Det var imidlertid ikke uvanlig at hvalfangerne og de lokale myndigheter kunne rapportere om voldsomme rystelser og ekstrem varme i deler av jordbunnen og i sjøen i Port Foster og i Whalers Bay.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.