Mappe 1 – brevutkast 22/8-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010012


Om innholdet

Mottaker: «The Crown Agent for the Colonies»

Bugge takker for mottatt telegram og opplyser om at det ikke er mulig på så kort varsel å få fraktet materiell ned til Deceptionøya for å bygge en landstasjon. Han spør om han kan få tillatelse til å benytte et flytende kokeri i stedet for landstasjon. Hvis ikke det er mulig, ber han om å få slippe å betale lisensavgiften for fangstsesongen.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.