Mappe 1 – brev (udatert)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010008


Om innholdet

Mottaker: «The Crown for the Colonies»

Kopi av Bugges søknad. I søknaden redegjør Bugge nærmere for hvilke vilkår som er nevnt i anbudsdokumentet av 27. juni. Fire av vilkårene ønsker Bugge å få endret; for eksempel at den årlige avgiften på 250 pund kun skulle betales i de sesongene det var produksjon ved stasjonen. I tillegg skulle det være «350 yards» og ikke kun «300 yards» fri adgang fra strandlinjen ut i sjøen, dette, for å ha mulighet til å legge ut bøyefester til skip. Videre vil han ha fangstrettigheter til havområdet rundt Graham Land i tillegg til området omkring Sør-Shetlandsøyene. Han avslutter brevet med: «ser fram til velvillig behandling av anbudet».

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.