Mappe 1 – brev 28/8-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010014


Om innholdet

Avsender: «The Crown Agent for the Colonies»

Brevet er en presisering av kravet om at selskapet skal forplikte seg til å rydde opp etter fangsten, dvs. alle hvalskrotter skal opparbeides og fjernes. Guvernøren har rett til å forsikre seg om at kapasiteten til landstasjonen er stor nok til å oppfylle kravet.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.