Mappe 1 – brev 27/7-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010005


Om innholdet

Avsender: «The Crown Agent for the Colonies»

Bekreftelse på mottatt søknad om konsesjon.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.