Mappe 1 – brev 15/9-1911


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010015


Om innholdet

Mottaker: «The Crown Agent for the Colonies»

I brevet viser Finn Bugge dels til kaptein Krog-Hansens besøk i London og dels til tidligere korrespondanse om etablering av en landstasjon. Han ønsker å få tillatelse til å benytte et flytende kokeri sammen med et landbasert fabrikkanlegg. Samtidig ønsker han en snarlig tilbakemelding for å kunne rekke å bestille utstyr til neste fangstsesong. Den direkte kontakten med de lokale myndighetenevar viktig for selskapet. På vei ned til fangstfeltet gikk kokeriene og hvalbåtene ofte innom Port Stanley, og et besøk hos Guvernøren med en invitasjon til å komme om bord på båten var høyt prioritert. Kapteinene skrev om dette i sine rapporteringer til rederiet.

Kaptein Krogh-Hansens brev fra første tur til Deception året før.

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.