Lærerigt og udviklende – side 7


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. oktober 1912 - side 7


Transkribert tekst

IV
naturen hernede. Specielt blir fjeldformationene vanskelige at gjengi. Store mægtige fjelde vil gjerne paa grund av de store avstande fremtræ i mineatyr. Jeg sender dog kopierne allikevel; et visst indtryk vil de dog gi allikevel.

Inden sangforeningen, som under tyfusepidemien indstillet sine øvelser er der dannet en kvartet bestaaende av de to sekretærer, den arbeider der fungerer som organist – og undertegnede. Da det er litt lettere arbeide materiale at arbeide med, har kvartetten kunnet indøve nogen flere numre end sangforeningen. Doktoren fotograferte os ved magnesiumlys under en prøve paa hybelen. Et kopi vedlægges.

Dere har nok hat det festlig med studentermøte – gymnasiastmøte og andre møter i sommer. Slike møter bringer et fond av rikdom, som det ofte er godt at øse av siden, særlig naar man staar paa en vanskelig og utsat post og dertil er noksaa isoleret. Jeg er derfor glad jeg har faaet anledning til at delta i saapas mange studentermøter som jeg har, og jeg haaper jeg faar anledning til at delta i mange endnu. Jeg mindes saa ofte de deilige aftnerne paa møterne, da vi altid tilslut sang: Deilig er jorden. En gjenklang av denne stemning kan jeg av og til ha følt hernede, naar vi av og til efter sangprøverne har sunget den samme sang trestemt under aapen himmel.

Sidste torsdag holdt jeg sedelighetsforedrag for arbeiderne her. Der var meget godt hus. Der blev ogsaa utdelt skrifter, som jeg har faaet med av sekretær Edv. Eriksen. Dette er jo ogsaa en gren av mit arbeide, som ikke maa forsømmes. Sjømændene er jo særlig i de store havnebyer som Buenos Aires utsat for saa mange farer og fristelser, at de maa være utstyret med en god del karakterstyrke og god ballast i livet, dersom det ikke skal gaa dem galt. Der er gjort saa altfor litet for

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen