Lærerigt og udviklende – side 6


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. oktober 1912 - side 6


Transkribert tekst

ensidige hvalfebersynspunkt.

Dog, studere kan jeg jo ikke bestandig. Har derfor i vinter gaaet en god del paa ski. Vi hadde mange vidunderlig deilige dage i august og september – solskin og kornsne. Naar vi da gik paa ski mellem fjeldene har var det omtrent som at gaa paa ski paa fjeldet hjemme i Norge ved paasketider. – Nu er dog sneen smeltet hernede. Kun nogle klatter ligger igjen her og der. Vi kan ha virkelige vaardage med deilig solvarme og havblik paa fjorden og sølvglans over snefjeldene; men saa kommer atter en kold vind med snefok og minder os om vinter og gir os et pust av sydpol. Vi har nu den tid av aaret, da det tiner og fryser om hverandre stadig væk. – Hvalen begynder igjen at komme. Baaterne er pudset op og ligger paa fangst efter den sent og tidlig. En del hval er allerede bragt ind og antallet har øket. Nu kommer snart de flytende kokerier ogsaa, og da begynder fangsten for alvor.

21. okt. Tiden nærmer sig da baaten endelig skal gaa. De to sekretærer arbeider under høitryk paa at faa aarsopgjøret færdig. Sæsonskiftet er nemlig 1 okt. Det skal følge med baaten. Hvalen kommer, oljen utkokes og gaar ombord i fater. Virksomheten faar mere og mere fart og liv. Et par dage med sneslut og slaps har vi hat. Nu de sidste par dagene har der igjen været sol og sommer. Dere kan tro det er deilig at gaa her langs stranden i solskinnet og se paa alle de deilige snefjeldene mens Grytviken og Cumberland bay ligger speilblank. Der mangler bare litt skog og litt mere avvekslende plantevegitation, saa vilde her være vidunderlig. Den fuglesang som hører til vaaren hjemme mangler vi rigtignok. Men istedet har vi jo et andet slags fugleliv, rigt og mangfoldig – maaker, kapduer, sjøkraaker, terner og mange andre forskjellige slags fugle. – Og nu kommer høsten hos dere. Ja, tiden gaar; før vi vet ordet av det har vi jul. Det er jo nu bare to maaneder til.

Har tat en del fotografier hernedefra. Det er ikke saa let at ta rigtig gode billeder herfra. Lysforholdene er saa uberegnelige. Jeg sender dog med endel kopier allikevel, skjønt de ikke gir noget korrekt indtryk av

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen