Lærerigt og udviklende – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. oktober 1912 - side 3


Transkribert tekst

II.
jeg flyttet ind i det ene av de værelser han bebodde. Det andet skal benyttes til lager for møbler indtil paabygningen paa huset blir færdig. Det blir vel forhaabentlig en gang over jul. Saa faar jeg ogsaa det andre værelset til kontor. Det blir jo prægtig. Det kan forresten trænges ogsaa; ti værelserne er noksaa smaa. Dog er de ganske koselige. Jeg har faaet indrettet mig det ganske hyggelig her paa min lille hybel. Rigtignok er her litt koldere her end paa mit forrige værelse; men det gjør ikke saa meget nu om sommeren. Huset er et litet plankehus og naar det er bitende kold vind blaaser det saa at vi tvert igjennem huset. Naar vinden staar paa fra den kant kan det staa kolde gufs fra vinduet og like op i ansigtet paa mig, naar jeg ligger i min seng. Jeg ligger da gjerne med genseren paa om natten for ikke at fryse, og naar jeg saa har to uldtæpper og et gunakoskind over mig, behøver jeg heller ikke at fryse. – Naar har bygges hernede blir her ikke altid gjort første klasses arbeide. Vinduer, døre og denslags vil gjerne bli utætte. Alt som ikke direkte berører hvalfangsten blir gjerne feiet hurtigst mulig av. Men har magistraten bodd her før, saa kan saktens jeg bo her nu. Det huset, magistraten er flyttet ind i er slet ikke varmere og desuten deler jeg jo skjæbne med doktoren og mange andre hernede. Mangen en prestegaard i Nordland er kanske heller ikke saa særlig godt vedlikeholdt og jeg har det sikkerlig bedre end mangen en nordlandsprest. – Mit værelse er virkelig ganske koselig utstyret. Det har omtrent præg av en studenterhybel.

Hvad mit arbeide angaar, gaar det sin jevne gang op og ned baade med skuffelser og opmuntringer. Det viser sig vanskelig at samle arbeiderne om hverdagsaftnerne. Under tyfusepidemien var foredragene indstillet og kun søndagsgudstjenesterne blev holdt. Der er fremdeles en fast stok som kommer til disse. Om hverdagsaftnerne er imidlertid arbeiderne slitne og da deres interesser paa forhaand ikke ligger særlig høit

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen