Lærerigt og udviklende – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. oktober 1912 - side 2


Transkribert tekst

rask ved middagstider. Om eftm. drog han atter ut paa fangst og ved 7 ½ tiden faldt han om nede i kahytten og døde uten at si et ord. Han var en rolig, stille, pligtopfyldende, dygtig mand. Hans pludselige død gjorde at dypt indtryk her og han blev begravet under stor deltagelse den 24. september. Hans bror er her og reiser nu snart hjem for saa lempelig som mulig at meddele moren dødsbudskapet. – Siden har sundhetstilstanden her været taalig bra. Endel skamferte fingre, rusk i øiet, hjertefeil o.l. har her jo været, men ellers ingen særlig alvorlige sykdomstildælder. – Den nye doktor Lampert, en tysker fra Buenos Aires, ca 32 aar, er en meget dygtig mand, dertil meget dannet, hyggelig elskværdig og omgjængelig. Jeg sætter meget stor pris paa hans selskap. Han kom ned med Harpon nu 18. september. Samtidig kom ogsaa en engelskmand, Mr. Hardie, der skal være toldopsynsmand. Fra 1 okt. er her nemlig indførselstold paa tobak og spirituosa og utførselstold paa oljen. Mr. Hardie er ogsaa en elskværdig ung engelsk gentleman. Disse to har bragt litt nyt liv ind i den gamle kreds hernede. Engelskmændene ser vi dog ikke saa svært meget til nu. De er nemlig flyttet ut til sit eget nye hus paa Sauodden ca 1 ½ km. herfra. Istedetfor at tale engelsk faar jeg saaledes nu  nogen øvelse i at tale tysk med doktoren. Hvad sprogene angaar blir saaledes opholdet hernede omtrent jevngodt med at «ligge i utlandet», rigtignok omgit av nordmænd. Doktoren og jeg har ofte tat turer sammen, dels paa ski, dels tilfods. Av og til har vi kameraerne vore med og tar billeder. Igaar eftm. var vi ogsaa ute og fisket og bragte fisk med tilbake, saa der vanket stekt fersk fisk til aftens. Det er velgjørende engang imellem midt i alt hvalpratet og al hvalstriden at faa sig en studentikos diskussion om aandelige materier egang imellem og det kan jeg faa med doktoren kanske mere end med nogen anden hernede. Han er en mand med mange interesser, lægevidenskabelige, filosofiske, litterære, sproglige (han er begyndt at lære norsk), teologiske og sportslige. Nogen religiøs natur er han vistnok ikke, saavidt jeg kan forstaa; men han har dog agtelse og respekt for det religiøse. – Vi bor nu ved siden av hinanden væg i væg. Siden magistraten flyttet ut paa Sauodden har nemlig

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen