Kvartett og historiske foredrag – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 21. februar 1913 - side 2


Transkribert tekst

Alene igjen av det 3 kløver, som kom ned for snart et aar siden.

Søndag den 9. var jeg atter paa anneksreise til «New Fortune bay» og holdt en meget godt besøkt gudstjeneste der. Det er altid hyggelig at træffe de kjække Larviks- gutterne.

Mr. Prati, den italienske ingeniør, læser jeg nu engelsk med, mot at han gir mig undervisning i spansk.  Det gaar smaatt men forhaapentlig godt.

Fra sjømannsprest Welle i Buenos Aires hadde jeg nu med sidste post brev. Han siger op sin stilling nu og skal reise hjem i slutningen av 1913. Han gjør mig opmerksom paa posten og opfordrer mig til at søke og tror jeg vil være omtrent selvskreven til at faa den, dersom jeg søker. Nu det er jo bare hans private formening. Jeg kjender jo forholdene og vet, hvor vanskelig det er for presten at arbeide i Buenos Aires. Jeg har likeledes set, hvor indskrænket presten maa bo, vet hvor dyrt det er at leve der og kjender klimatet.  Det er jo slet ikke sikkert, at jeg vilde ha saa synderlig stor utsigter til at faa posten, dersom jeg søkte. Men jeg vil ialfald tænke over saken. Man er ialfald der mere i civilisationen og mere i berøring med omverdenen enn her. Dog forutsættes det vel i alminderlighet at man blir staaende en viss tid. Jeg har jo heller ikke lyst til at forlate arbeidet her, før det kan bli overtat av en anden. Hvad det blir til vet jeg ikke endnu. Selv om jeg skulde komme til at søke vil der vel antagelig være ældre kandidater som søker og ancienniteten har vel adskillig at si i sjømandsmissionen ogsaa. Noget særlig mere har jeg ikke at skrive om denne gang. Jeg pusler med mine studier som sedvanlig i ledige timer og følger forøvrig med i aviser og tidsskrifter saa godt jeg kan. – Hils alle kjendte.

De hjerteligste hilsener til eder alle fra eders Kristen.

Skrevet i loddrett til høyre på brevet:

Dere maa være forberedt paa, at det nu atter blir længe, før dere igjen faar høre fra mig, da det kan bli længe til «Harpon» gaar.  Fangsten har nemlig i denne sæson ikke gaaet saa godt som ifjor. Derfor gaar baatene sjeldnere og nogen leilighetspost vet jeg ikke om der kommer til at gaa med det første.

 Skrevet opp/ned øverst på arket:

En spesiel hilsen til Bjarne med tak for brevlappen han skrev i «romjula».

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen