Kvartett og historiske foredrag – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 21. februar 1913 - side 1


Transkribert tekst

Grytviken, South Georgia 21. februar 1913

Cirkulærskrivelse nr 4 1913
Hjem, Hans, Kristian, Marte, Trygve, Prestrud

Kjære forældre og søskende!

Mange tak for brevene og kortet, fars brev av 3/1 med indlæg fra Bjarne og Hans brev av 8/12 og 5/1 samt kort fra Olstadløkken av 30/12. Det var hyggelig at høre hvordan dere har hatt det i julen. – Det er jo ikke saa særlig lenge siden her gik ekstrapost med kuldamperen Bylgia, saa jeg har ikke saa særlig meget nyt at fortælle herfra. Livet gaar sin jevne gang som sedvanlig. Mit arbeide gaar ogsaa sin jevne gang. Til et par historiske foredrag har tilslutningen været meget stor. Til et foredrag om: «Træk av den franske revolution» hadde jeg saaledes fuldt hus. Kvartetten har nu indøvet og godt sammensunget en del numre der gis tilbedste ved foredragene. Men nu reiser dessverre sekretær Wilberg om nogen uker, saa da er det ikke saa godt at vite, hvordan det gaar med kvartetten. Det er i det hele tat det vanskelige ved alt arbeide hernede. Naar  man har faaet noget igang og faaet nogen interesserte folk til at delta i det ene eller det andet, saa reiser de, og der kommer nye folk istedet, og saa maa arbeidet begynde fra nyt av. Sekretær Wilberg har været en hyggelig gut og koselig kamerat og det er kjedelig, at han reiser herfra, naar Harpon atter gaar om nogen uker. Den nye sekretær, som kom med Harpon igaar for at løse ham av er dog ogsaa en kjernekar. Det er konsulatsekretær Johansen, som jeg kjender fra Buenos Aires. – Med Cachalote II som gaar antakelig imorgen reiser meteorolog Nordenhag og. Han har ogsaa været en koselig kamerat. Naar de to er reist blir jeg saaledes

Skrevet loddrett på venstre side av brevet:

Skulde dette brevet komme frem til paaske vil jeg benytte anledningen til at ønske dere alle en riktig glædelig og velsignet paaske.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen