Kjære far – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. august 1912 - side 1


Transkribert tekst

Dette brevet er skrevet på eget brevpapir, med påtrykt
K. Løken, PREST & FOREDRAGSHOLDER

South Georgia, VIA BUENOS AIRES, den 15. august 1912.

Kjære far!

Nogen ord særskilt til dig. Du skal rigtig ha mange tak fordi du er saa flittig til at skrive. Dine breve blir nu allikevel de sikreste. De kommer altid til hver post, sommetider et, sommetider to og sommetider tre.

Hvad min gage angaar saa blir den nu forhaabentlig sendt promte. Jeg skrev med sidste post til Bankchef Klaveness og mindet ham om bestemmelsen i kontrakten. Den hadde han naturligvis glemt. En bankchef har jo saadan en masse ting i hodet, at det ikke er at vente, at han skal huske alle detaljer.

Nærværende cirkulærskrivelse kan cirkulere som de foregaaende, likegyldig i hvilken orden. – Med foregaaende post sendte jeg bestilling til onkel Anders paa to par benklær og et par sportsstrømper. Hvad de koster, faar du utbetale av min gage. Likeledes er du kanske saa snild, naar aaret er omme at utbetale av min gage det beløp jeg skylder i Lutherstiftelsens bokhandel for bøker og blade. Men det det jo god tid til at ordne med endnu. Jeg er vel snart gjældfri nu?

Mottag atter mine hjerteligste hilsener

din
Kristen.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen