Første brev fra Grytviken – side 7


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. april 1912 - side 7


Transkribert tekst

IV.
tok ut paa en litt længere formiddagstur. Det var den herligste høifjeldstur, jeg kunde tænke mig. Den konkurrerte sterkt med vore paasketurer hjemme omkring Næverfjeld. Ja hadde her bare vært litt mere sne, saa maatte der nok en Jotunheimstur til for at kunne konkurrere. Men sne faar vi jo nok av, naar bare vinteren kommer for alvor. –Idag morges var vi ogsaa ute paa ski frøkenen, Wilberg og jeg. Det var ogsaa da fint føre; men nu sner og klabber det. – Her omkring Grytviken er der et herlig skiterræng, saa vi faar forhaabentlig, naar vinteren kommer, rikelig anledning til at drive sport. Wilberg er en dygtig sportsmand og flink skiløper, saa jeg kan forhaabentlig stadig paaregne følge av ham, naar han da ikke er optat paa kontoret. Saalænge frøkenen blir her, kan vi ogsaa i hende paaregne en interesseret skiløperske. Hun er ganske flink og sætter til og er ikke bange for at gjøre en kolbøtte. Mr. Wilson derimot er ingen skiløper; litt træg av sig er han ogsaa. Doktoren derimot er trods sin alder en spræking; men han reiser hjem nu før vinteren kommer.

– Det ser i det hele taget ut til at opholdet her blir langt hyggeligere end jeg hadde tænkt mig det paa forhaand. Jeg trives i ethvertfald nu godt og har det bra. Men endnu har jo alt nyhetens interesse. Der kan jo godt komme den tid, da det som nu har nyhetens interesse blir trivielt.

Saa litt om det jeg nu egentlig er kommet herned for – mit arbeide blant hvalfangerne hernede. Dere vet vel omtrent hvad slags folk hvalfangerne er – flere av dem hører til avskummet av sjøfolkene, raa, brutale og haardbarkede baade i aandelig og legemlig henseende, enkelte av dem har været næsten haabløse drukkenbolter. Der findes ogsaa dem, som har seet bedre dage som f.ex forhenværende adelsmænd og andre faldne storheter, som nu gaar og flenser, trækker spæk eller koker ut oljen. Hvis dere hadde set hvor fælt en del av arbeidet ved hvalfangsten er, vilde der nok rynket paa næsen nogen hver.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen