Første brev fra Grytviken – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

ARSA1060YL000100040020


Transkribert tekst

II.
Min fødselsdag den 30. mars feiret jeg paa sjøen. Det var naturligvis ingen ombord, som fik vite om den. Jeg spenderte cigarer paa mine bordfæller efter middagen, det var det hele; men det var jo ikke noget paafaldende, da gjerne kapteinen, tyskeren og jeg veksledes om at holde cigarer.

Da vi søndag den 31 mars nærmet os Syd Georgia var det litt taakedis. Vi saa derfor bare saavidt de høie fjeldene i taakedisen om aftenen. Det var god for mørkt og tykt til at vi kunde komme ind; vi blev derfor liggende utenfor og drive om natten. Temmelig høi sjø blev det ogsaa, saa vi fik da huske os. – Om morgenen den 1. april letnet det saa pas, at kapteinen fik kjending av land og snart styret vi ind under fjeldeneog ind i «Cumberland bay». Det lignet vestlandet. Høie fjelde gjemt i taake, siderne tildels grønne av tussokgræs. – Seilskibet «Tijuka» som gik fra Buenos Aires ca 10 dage før os passerte vi just idet vi gik ind. En hvalbaat gik netop ut for at slæpe skibet ind fjorden og ind til Grytviken.

16/4. Fra «Cumberland bay» bar det indover Grytviken. Det var graaveir og silregn, da vi kom; men vi kunde da saavidt øine de høie fjeldene som hævet sig steilt op fra den lille øi, hvorpaa stationen ligger. Fra fjeldsiden kom vinteren av og til i haarde kast utover viken. Paa stranden laa halvraatne hvalskrotter og paa flenseplanen laa to store hvaler som netop blev flenset. Hvalindvolde laa og svømmet i vandet, som desuten var farvet rødt av hvalblod inderst inde i viken. Hvallugten oset os imøte og kjendtes særlig sterk, naar vinden førte den like imot os. – Dette skule altsaa være vort opholdssted. Fælt saa det jo ut, men ikke saa galt, som jeg hadde tænkt mig det. Stedet hadde jo nyhetens interesse og det er ikke uten en viss interessant spænding vi nærmer os det og

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen