Første brev fra Grytviken – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

ARSA1060YL000100040019


Transkribert tekst

«pampero» (ͻ: storm fra Pampas) med voldsomme regnskyld og lyn i lyn, saa himmelen stod som et eneste ildhav. Heten blev ogsaa temmelig trykkende og ut paa morgensiden blev sjøen ogsaa temmelig krap. Regnet strømmet ned saa tæt, at det var umulig at se og vi laa derfor for anker i ca 8 timer. Om morgenen da jeg kom op blev jeg sjøsyk og kastet op; men sjøsyken varte ikke mere end ca et kvarter. Saa spiste jeg frokost og den beholdt jeg. Sjøsykefornemmelserne gik litt efter litt over og siden var jeg ikke sjøsyk paa hele reisen. – Klarveir hadde vi det meste av tiden, men vi hadde vind hele tiden og et par dage var det temmelig sterk sjø ogsaa, men den generte mig ikke det gran og apetiten steg efterhvert som temperaturen sank. –Jeg blev altsaa denne gang temmelig fort sjøsterk og var naturligvis glad for det. – En god del av tiden blev tilbragt oppe paa kommandobroen i prat med kapteinen aller en av styrmændene og der vanket da mangen god sjøhistorie. Maskinrummet maatte vi ogsaa undersøke tilbunds. Kun den tykke og tungtbevægelige tyske ingeniør holdt sig paa agterdækket eller i salonen. Han ligte ikke at balancere over dækslasten av tomtønder i sjøgangen. Han var forøvrig meget sjøsterk. – Foruten tomtønder, trælast og proviant hadde vi ogsaa levende okser og sauer ombord. Baatene tar hver gang med kvæg, saa det blir ferskt at faa. Dyrene fik godt med fór og vand, men dækket, hvor de stod blev ikke rengjort før vi nærmet os Syd Georgia, saa hadde ikke sjøbrisen været saa frisk som den var, saa vilde nok gjødsellugten kanske blit noget generende.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen