Første brev fra Grytviken – side 14


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. april 1912 - side 14


Transkribert tekst

paa at jeg er reist herned Mange vanskeligheter og mange skuffelser vil der naturligvis bli; men dem er jeg jo forberedt paa.

Jeg har faaet være frisk hele tiden, siden jeg kom herned. Haaper ogsaa alle hjemme er friske og raske. – Det er rart at tænke paa at dere nu har vaar hjemme, mens vi gaar høsten og vinteren imøte. Vinteren kan forresten ofte være deilig hernede med klarveir og masser av sne.

Jeg kunde ha meget mere at fortælle herfra, særlig om selve hvalfangsten og bedriften. Men brevet er allerede blit saa volumiøst at jeg faar spare dere for bryderiet med at læse mere nu denne gang. Posten gaar imorgen med «Harpon». Det er uvisst naar næste post gaar. «Cachalote» er ventendes hit med post nu en av dagene, ialfald inden utgangen av april. Jeg haaper at der da igjen er brev hjemmefra. Aviser har jeg endnu ikke faaet herned. Heller ikke nogen av de bestilte tidsskrifter; men de kommer vel næste gang. C. A. Larsen holder forresten «Aftenposten» saa litt nyt har jeg jo seet. Nogen Lillehammeraviser vilde være kjærkomne.

Det faar være nok for denne gang. – Hils alle kjendte som matte spørge efter mig. – Jeg haaper dere skriver saa pas regelmessig, at jeg ialfald kan gjøre regning paa at faa et brev hjemmefrea med hver post. – Min specielle hilsen til Krogs, presterne Woll og Kiær, Enghs, Bostads og andre kjendte i «den lille mission», Salvesen og andre kjendte i «ynglingeforeningen».

Tilslut de bedste hilsener til hjemmet
fra eders
Kristen.

P.S. Hvis intet andet brev naar frem til den 7. juni, ber jeg Bjarne motta mine hjerteligste lykønskninger i anledning dagen. D.S.

Brevet kan cirkulere ad libitum til Hans, Kristian og Trygve. Vil dere ha bryderiet og spendere porto kan det gjerne gaa til Prestrud ogsaa. Tante Karen vilde gjerne høre litt.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen