Første brev fra Grytviken – side 13


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. april 1912 - side 13


Transkribert tekst

VII.
saa heldigvis ikke ut til at faa alvorlig og varig men av den haarde medfart, skjønt det saa livsfarlig ut da slagsmaalet stod paa. – Bestyrer Andersen vilde gjerne, at vi skulde vente til næste morgen, men magistraten vilde gjerne hjem om aftenen og ut paa eftermiddagen drog vi da igjen avgaarde med hvalbaaten. Vinden var stilnet av og det var klarnet op. Vi fik saaledes en deilig hjemfart i maaneskin om aftenen og hadde rik anledning til at beundre det storslagne natursceneri, de mægtige sne- og isklædte fjelde som i majestætisk ro hævet sig op til næsten 3000 m’s høide og i maaskinnet fik et eget eventyragtig skjær over sig. – Det var rigtig en aften, da man i ro kunde tænke over de mange nye indtryk fra det brogede hvalfangerliv, og saa bli klar over baade de lyse og mørke sider ved livet hernede. En lun koselig passiar med doktoren, magistraten og hvalskytteren kortet saa tiden indtil vi atter var hjemme i Grytviken.

Næste utfærd var 2. paaskedag til New Fortuna Bay, ca 2 timer herfra med dampbaat. Bestyreren med frue og datter, doktoren og jeg tok avgaarde ved 7 ¼ tiden om morgenen med sælfangerskibet «Ondine»???. Vi kom frem til frokost og blev elskværdig mottat av bestyrer L. E. Larsen og frue. De har et hyggelig litet hus paa stranden, indrettet som et koselig litet norsk hjem. Kl 11 holdtes gudstjeneste under meget god tilslutning. Der lot i det hele taget til at være meget gode forhold paa stationen i New Fortuna Bay. Om eftermiddagen tok vi atter tilbake til Grytviken, hvor vi kom saa passelig til aftens. L. E. Larsen og frue fulgte med paa besøk, og opholdt sig her i Grytviken et par dage.

Hvad mit arbeide for øvrig angaar har jeg ogsaa al god grund til at være fornøiet. Jeg har holdt en oplæsningsaften og et foredrag om: «Ungdomstidens betydning for det senere liv». De bar begge næsten bedre besøkt en jeg kunde vente. Desuten har sangforeningen hat en prøve.

I det store og hele tegner opholdet hernede til at bli meget bedre, end jeg hadde ventet, og jeg angrer i ethvertfald ikke

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen