Første brev fra Grytviken – side 11


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. april 1912 - side 11


Transkribert tekst

VI.
18/4. Da vi hadde spist vor frokost tok doktoren i land og obducerte liket av manden for at konstatere dødsaarsaken. Det var hjertelammelse. Det meste var nu ordnet med begravelsen, som blev fastsat til kl 11 ½. Men saa indtrær en uhyggelig scene, som virket dobbelt forstyrrende, netop fordi den indtraadte paa en slik dag og det like før begravelsen skulde være. – Der kom en fuld mand og bad stuerten om en dram, hvad han selvsagt ikke fik. Stuerten kunde ikke bli ham kvit og gik og hentet bestyreren,  Andersen. Bestyreren forsøkte at faa ham ut med det gode, men det hjalp ikke. Saa kom den engelske kaptein paa transportskibet til og bad ham pent gaa ut idet han la sin haand paa mandens skulder. Men det havde samme virkning paa den fulde mand som naar man tirrer et vildt dyr. Den fulde mand begyndte at slaa og skalle kapteinen, puffet ham saa overende paa gulvet og gav ham nogen velrettede spark i hodet saa blodet fløt ut av næsen paa ham. Alt gik i en-to-tre, saa hurtig at engelskmanden ikke fik suk for sig engang. Endelig blev dog den rasende fulde mand overmandet og engelskmanden bragt ind i bestyrerens lugar. Magistraten gav ordre til at manden skulde bindes, men haandjern fandtes ikke ombord og taug var ikke forhaanden. Saa sa en av de tilstedeværende: Er der ingen av dem som kjender manden der kan ta ham med forut? Han blev da sluppet op igjen; men da han først var kommet paa benene igjen slet han sig løs og sprang ut paa en av hvalbaatene, slog der til styrmanden og sprang bort til kanonen, vendte den mot «Restitution», sigtet paa de folk som stod paa dækket og fyrte av. Kanonen var ladet og harpunen med sprænggranaten sat i, men heldigvis var der ingen tændsats i, saa skuddet klikket. Hadde der været tændsats vilde mange menneskeliv gaaet tabt. – Manden var nu blit aldeles rasende, sprang ut paa en hval som laa i vandet, derfra hoppet han igjen ut og la paa svøm i det iskolde vand bort til stigen paa «Restitution», som han igjen entret. Med det samme han kom ombord slog han til maskinisten. Det

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen