Første brev fra Grytviken – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. april 1912 - side 1


Transkribert tekst

I.
Cirkulærskrivelse nr.1 Cirkuleres: Kristoffer Prestrud. Kristian, Hans og Trygve Løken. Kristians adr.: Jacob Aalls gate 4 II Kr.ania.

Grytviken, South Georgia den 15. april 1912.

Kjære forældre og søskende!

Far takkes saa meget for brev av 4/2, Hans for brev av 6/2. Det var rent rart at faa post igjen efter saa lang tids forløp. Brevene fik jeg samme dag, jeg kom hit. Posten kom nemlig med samme baat.

Saa er jeg da endelig lykkelig og vel efter en lang interessant og begivenhetsrik reise kommet til mit bestemmelsessted. Jeg reiste fra Buenos Aires den 23. mars med «Harpon» lykkelig og glad over endelig at komme bort fra den hete støvete byen. Foruten en del arbeidsfolk forut var vi 4 passagerer agterut, nemlig den nye sekretær Wilberg, den nye metereolog Nordenhag, der i den argentinske stats tjeneste skulde overta stillingen som metereolog paa Syd Georgia. Han er en hyggelig svensk 27-aarlig reserveløitnant i marinen. Desuten en tysk ingeniør, Moeller, som skulde ned og gjøre overslag angaaende utbygningen av et vandfald her i Grytviken – og saa mig. Vi hadde saaledes hyggelig selskap. Kapteinen, Larsen, vistnok en fætter av C.A. Larsen, var ogsaa en meget hyggelig og gemytlig kar, pratsom og fuld av historier, rigtig en egte skippertype. Fint veir hadde vi, da vi reiste. Men om aftenen da vi var midt ute i La Plata floden brygget det op til uveir. Ut paa natten fik vi da ogsaa en frygtelig

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen