Brev nr tre fra Buenos Aires – side 5


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

astor Løkens brevsamling - brev datert 18. mars 1912 - side 5


Transkribert tekst

III.
ikke saa smale som i centrum, hvor de er saa smale at det just er plads til en enkelt sporveislinje og en kjørebane ved siden av; et meget smalt fortaug er der paa begge sider av gaten. Men saa koster jo ogsaa tomterne i centrum op til 7000 kr pr m2. Da husene er saa smaa, faar byen en kolosal utstrækning. Rette gater paa 5 a 10 km. er ingen sjeldenhet. Avstandene blir derfor store her i Buenos Aires. – Kun enkelte av byens hovedgater er brede og har vakre træplantninger.

19/3 Hos løitnant Ljungberg var jeg sammen med en 23.-aarig ung mand, student med handelsgymmasieexamen. Wilberg er hans navn. Han skal ned til Syd Georgia som kontorist og skal bo hos Larsen i Grytviken. Han har vært her i Argentina i 3 aar og taler godt spansk. Han er en meget hyggelig og elskværdig og bra ung mand. Vi blev meget snart gode kamerater. Da han bor her paa Kaiserhof er vi daglig sammen og han viser mig ogsaa byens seværdigheter. Musikalsk er han ogsaa. Jeg er derfor meget glad over at faa selskap med ham dernede paa øen. Vi reiser begge ned med «Harpon».

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen