Brev nr tre fra Buenos Aires – side 4


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

astor Løkens brevsamling - brev datert 18. mars 1912 - side 4


Transkribert tekst

Doktoren hadde været hos ham igaar. Det var heldigvis ikke tyfus, men kun en meget sterk influensa med adskillig feber.

Har ogsaa i eftermiddag faaet min resterende bagage ut av toldboden og bragt den ut til «Harpon», dels ombord, dels paa kompaniets opbevaringsplads iland. Samtidig fik jeg vite, at baaten nok ikke kommer til at gaa før torsdag. – Well, en dag før eller sener gjør jo ikke saa meget, men jeg vilde jo gjerne frem til Syd Georgia til paaske ialfald.

Siden jeg sidst skrev hjem har jeg set litt mere av byen. Har saaledes været baade i den zoologiske og botaniske have og set de forskjelligste arter av rare dyr og planter. Begge disse haver er stilige anlæg, rent enestaaende i sit slags. Det er det peneste jeg har set av den slags. – Saa har jeg en aften, forrige mandag den 11te været til aftens hos en kamerat av mig, premierløitnant Ljungberg og hans norske ven, bokholder Skavang. De bor meget pent ute i en utkant av byen, hvor luften er ren og forholdene litt mer landlige. Ljungberg har en meget pen post her i den offentlige opmaaling. – I utkanten av byen er husene lave, som regel kun en etage, sjelden over to. Gaterne er heller

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen