Brev nr tre fra Buenos Aires – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

astor Løkens brevsamling - brev datert 18. mars 1912 - side 2


Transkribert tekst

reist paa landet med de etaarige tvillinger. Presten følte sig nu noget bedre end lørdag, men han holdt fremdeles sengen. Han hadde symptomer paa begyndende tyfus; men naturligvis kunde han intet vite. Læge hadde han endnu ikke hat. Mulig er det dog ogsaa kun en almindelig influensa. – Da jeg kom op til presten fik jeg vite, at jeg ogsaa maatte forrette ved en begravelse. En sjømand ombord paa den svenske damper «Østerland» var død av tyfus paa det tyske hospital. Det var en finlænder ved navn Oscar Wiren. Da Welle var syk og der ingen anden skandinavisk prest er i Buenos Aires maatte jeg naturligvis forrette. – Det viste sig altsaa at være heldig, – ja vel det eneste rigtige –  at jeg blev ordineret før jeg reiste. Dette var det første tilfælde, og kanske kan jeg opleve flere lignende, inden de to aar er omme. – Der var knap tid. Begravelsen skulde være kl 3 og der blev kun saavidt tid til at ta tilbake til hotellet og spise og saa videre ut til det tyske hospital. Likfølget var ikke stort, kun skibskapteinen og hans frue, nogen av skibsmandskapet, sjømandsprestens assistent og jeg, ialt 9 personer. – Jeg talte ganske kort over Joh 11.25-26. om Jesus som opstandelsen og livet og om at den der tror paa ham skal leve om han end dør. Av «Jeg vet mig en søvn» sang vi nogen vers før og nogen efter.

Skrevet loddrett på venstre side av brevet:

21/4 Alt vel hjemme. Hilsen til eder alle. Sendes Kristian, Hans, Trygve, adr. Kongens gade 21 III, Trondhj. – Far.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen