Brev nr tre fra Buenos Aires – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

astor Løkens brevsamling - brev datert 18. mars 1912 - side 1


Transkribert tekst

I.
Buenos Aires, 18. mars form. 1912

Kjære forældre! og søskende!

Som dere ser befinder jeg mig endnu i Buenos Aires. «Harpon» er ikke gaaet endnu men gaar antagelig onsdag den 20. om morgenen, altsaa ioverimorgen. Alt i alt kommer altsaa mit ophold her i Buenos Aires til at vare en maaned. Her er ikke rigtig saa varmt nu længer; idag har vi kun 25 grader fra morgenen av og det faar man jo taale. Trods varmen har jeg faaet være frisk, skjønt her gaar adskillig tyfus. Presten Welle er ogsaa blit daarlig. Han var her paa hotellet fredag aften, men følte sig da daarlig; lørdag laa han og ved middagstiden kom hans assistent med forespørgsel, om jeg kunde ta gudstjenesten paa søndag. Jeg maatte da love at holde ialfald en kort præken. Om aftenen maatte jeg da sløife at gaa i skandinavisk avdeling av YMCA for at faa litt tid til at studere præken. –  Søndag tok jeg da gudstjenesten, men uten ritual, kun med læsning av kollekt, lektie og præken over dagens tekst. Jeg talte over Jusus som livets brød. Før og efter gudstjenesten var jeg oppe hos pastor Welle. Han er nu græsenkemand. Hans kone er nemlig

Skrevet loddrett på venstre side av brevet:

P.S. Forat jeg skal slippe at skrive det samme til flere, kan dette brev likesom de forrige ogsaa cirkulere til Trygve, Kristian og Hans, likegyldig i hvilken orden. D.S.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen